Żywienie kur niosek

Kury nioski pełnią kluczową rolę w przemyśle drobiarskim, a ich jaja cieszą się ogromną popularnością na rynku Unii Europejskiej. Wraz z postępem technologicznym i zmianami prawodawczymi, dokarmianie tych ptaków stało się coraz bardziej precyzyjne. Odejście od chowu klatkowego na rzecz bardziej humanitarnych metod, takich jak chów wolno wybiegowy czy organiczny, było wymuszone zmianami w prawach europejskich wprowadzonymi od 1 stycznia 2012 roku. Choć systemy bateryjne mogły być korzystne ze względu na mniejsze zużycie energii, negatywnie wpływały one na ogólny stan zdrowia kur.

Podczas doboru paszy należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak rasa lub hybryda kur, ich przeznaczenie (do jaj czy do rozmnażania), masa ciała, wiek, aktualny etap nieśności oraz system utrzymania. Kluczowe jest dostarczenie odpowiednich składników odżywczych, takich jak białko, aminokwasy, składniki mineralne i włókno surowe. Niezbędne jest także zaopatrzenie w wapń, szczególnie istotne w okresie nieśności, co można osiągnąć poprzez dodatek kredy pastewnej, dolomitu lub skruszonych skorupek muszli.

Zaleca się unikanie gwałtownych zmian w składzie paszy, aby uniknąć negatywnego wpływu na mikroflorę przewodu pokarmowego kur oraz ich nieśność. Ważne jest również dostarczanie paszy w odpowiedniej postaci, aby uniknąć problemów związanych z antropofagią. Wzbogacenie diety kur ziarnem, żwirem i drożdżami może przyczynić się do lepszego rozdrabniania pokarmu oraz poprawić kondycję układu pokarmowego.

Alternatywą dla tradycyjnego żywienia jest odżywianie organiczne lub ekologiczne, choć wiąże się to z większymi kosztami. Warto także rozważyć stosowanie specjalistycznych pasz, dostosowanych do potrzeb kur w różnych fazach ich życia. Konieczne jest również sprawdzenie jakości ziarna, aby uniknąć zatrucia mikotoksynami, co może prowadzić do śmierci zwierząt.

W przypadku hybryd, czyli kurczaków ras mieszanych, dieta powinna być odpowiednio zbilansowana, aby wspierać ich wzrost i rozwój. Odchów kur niosek hybryd wymaga uwzględnienia różnych etapów życia ptaków i dostarczenia im odpowiedniej ilości składników odżywczych w każdym z tych etapów.

Podsumowując, prawidłowe żywienie kur niosek jest kluczowe dla uzyskania wysokiej wydajności jaj oraz utrzymania ich dobrego zdrowia. Dostarczenie zbilansowanej diety, skomponowanej z wysokiej jakości składników, może znacząco wpłynąć na efektywność produkcji jaj oraz ogólną kondycję ptaków.

Wirtualne wycieczki Pozycjonowanie stron internetowych Sieradz